VCA


Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aanemers. De aannemer moet om het VCA-certificaat te behalen aan de hand van de VCA-checklist aantonen voldoende beheersmaatregelen te nemen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu (VGM).

De checklist is oorspronkelijk ontwikkeld door grote opdrachtgevers uit vooral de (petro)chemische industrie. Zij wilden hiermee bereiken dat aannemers op hun terrein veilig werken door het nemen van beheersmaatregelen. Tegenwoordig selecteren andere opdrachtgevers hun partners ook steeds vaker op het bezit van een dergelijk certificaat.